Elektrisk drivlina

 

Effektivisera energiförbrukningen

Elektrisk drivlina

100% eldrift

100 procent eldrift med en helt elektrisk drivlina. Det är framtiden och ETP har varit en del av den framtiden i mer än 40 år. Vi har inte bara erfarenheter av eldrift utan vi har också en gedigen kunskap och törs säga att vi är experter på våra komponenter. När ditt företag står inför en utmaning som kräver en helt ny applikation, en vidareutveckling av en äldre modell eller en helt ny lösning har vi den kompetens som krävs för att göra korrekta analyser, beräkningar, konfigureringar och passande gränssnitt.

Elektrisk drivlina
Elektrisk drivlina

Batteridrift Blue Pac

Sänk driftskostnaden, reducera avgasutsläpp och förbättra arbetsmiljön med en enkel förändring. ETP och Blue Pac har lösningen för dig. Blue Pac är en Electric Power Take-Off (ePTO) som ersätter det traditionella kraftuttaget på lastbilen och gör att det går att arbeta emissionsfritt och energieffektivt under hela arbetsdagen utan att koppla lastbilen till ett elnät. Blue Pac ersätter tomgångskörning och kan installeras på lastbilar för exempelvis krankörning, komprimering av avfall, rotation av cementblandare och påfyllning samt tömning av tank.

Lastbilspåbyggnation

Blue Pac förbättrar arbetsmiljön och sänker klimatavtrycket genom en kostnadseffektiv och smart lösning. Nu kan ditt företag minska avgasutsläppen utan att tappa effektiviteten.

Mobil hydraulik

Vårt systerbolag HydX är ett av Nordens mest konkurrenskraftiga hydraulikföretag. De är experter på att kombinera mobil, industriell och marin hydraulik med styrsystem och radiostyrning.

Elektrifierad hydraulik

The One är det unika samarbetet mellan de två kunskapsinnovativa företagen HydX och ETP. Den enda partner du behöver inom styrsystem, radiostyrning, elektrifierad hydraulik och batteridrift.

Arbeta klimatsmart med elektrisk drivlina

ETP Kraftelektronik och Blue Pac skapar kundunika helhetslösningar med elektrisk drivlina, optimerade efter din applikation. Vi är den enda parter som du behöver när det handlar om elektrisk framdrift, 100 procent eldrift och batteridrift. Under mer än 40 år har ETP byggt upp den erfarenhet och kompetens som krävs för att vara din flexibla partner och leverantör av hållbara och klimatsmarta lösningar. Vi är experter på det vi gör, vi kan skräddarsy standardlösningar, utveckla nya produkter, optimera funktioner och prestanda. ETP blir din partner i den mån som du behöver. Som konstruktör, leverantör, tekniker eller projektledare. Vi kan också ta ett helhetsansvar för hela den elektriska drivlinan.